Sollentuna International School

VAD: Grundskola, om- och tillbyggnad
VAR: Sollentuna
NÄR: 2008, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Sollentuna Kommun

Delar av den ursprungliga byggnaden rivs och tillbyggnaden utförs i två våningar, fasaden kläs med fibercementskivor av varierande storlek och kulör. Klassrummen har varsitt stort fönsterparti kombinerat med ett lågt sittande fönster, rummen grupperas två och två vilket skapar dynamik i fasaden. Projektet ger goda undervisningslokaler för 14 elevgrupper om 30 elever i spår 0-9. Skolan hyser även fyra elevgrupper med funktionshinder samt i anslutning till dessa lokaler för landstingets habilitering.

SIS_Sollentuna_International_School_Skola_Utbildning_Inredning_Ombyggnad_Tillbyggnad_Undervisningslokaler_Exterior_Varg_Arkitekter SIS_Sollentuna_International_School_Skola_Utbildning_Inredning_Ombyggnad_Tillbyggnad_Undervisningslokaler_Plan_Varg_Arkitekter SIS_Sollentuna_International_School_Skola_Utbildning_Inredning_Ombyggnad_Tillbyggnad_Undervisningslokaler_Interior_Varg_Arkitekter SIS_Sollentuna_International_School_Skola_Utbildning_Inredning_Ombyggnad_Tillbyggnad_Undervisningslokaler_Fasad_Varg_Arkitekter SIS_Sollentuna_International_School_Skola_Utbildning_Inredning_Ombyggnad_Tillbyggnad_Undervisningslokaler_Interiort_Varg_Arkitekter