FÖRSKOLAN PIRATEN

VAD: Förskola, nybyggnad
VAR: Rissne, Sundbyberg
NÄR: 2018
KUND: Einar Mattsson

I samband med nybyggnation av kvarteret Hjulmakaren, ett bostadsområde i Sundbyberg, ritade Varg en förskola inrymd i bottenplan på ett hyreshus. Lokalen är 624 kvm och dimensionerad för 75 barn. Förskolan har en generös groventré med angränsande kapprum, en gemensam ateljé och ett öppet storkök. Det finns tre hemvister med flexibel planlösning, där respektive rum är delbart i två avdelningar genom en vikvägg. Accentfärger har använts för att särskilja entréerna till avdelningarna och fungera som visuell orientering genom den långsträckta lokalen. I övrigt har färgsättningen hållts neutral med ljusa väggar och mörkgrått obrutet golv, för att ge en lugn bas och lyfta fram den fasta inredningen i massivträ.

Ett behov av brandutrymning från avdelningar och ateljé till förgårdar på högre marknivå stod som grund för de trätrappor som fått ett centralt fokus. En viktigt utgångspunkt var att dessa inte stal golvyta från det redan begränsade utrymmet, utan istället blev ett tillskott – en funktionell möbel som stimulerar fantasin och öppnar för olika former av användande. Trapporna är lekfullt utformade med zoner för att gå, sitta eller åka kana, och bildar dessutom bokhyllor. Vid behov kan trappan även nyttjas som en scen, eller fungera som läktare vid uppträdanden eller samlingar.