KVARTERET HJULMAKAREN

VAD: Bostäder, nybyggnation, stadsutveckling
VAR: Rissne, Sundbyberg
NÄR: 2014-
KUND: Einar Mattsson

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod.

Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala.

Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sej upp mot den angränsande skogsdungen.
I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.

 

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_situationsplan_varg_arkitekter_2016

 

130824_Hjulmakaren-fasad kavalleri copy

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_fasadutsnitt_lamellhus_varg_arkitekter_201507

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_fasadutsnitt_punkthus_varg_arkitekter_201507

 

201701_Hjulmakaren

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_bygge_tegelfasad_varg_arkitekter_201701

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_bygge_gard_varg_arkitekter_201701

 

rissne_sundbyberg_hjulmakaren_perspektiv_kavalleritorget_varg_arkitekter_201610