Ombyggnad av Zanderska huset

VAD: Om- och tillbyggnad, servering, entré
VAR: Campus Huddinge, Stockholm
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Karolinska Institutet

Utbildningarna för omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi vid Karolinska Institutet har sedan 2001 varit lokaliserade i Zanderska Huset i Flemingsberg. Utbildningarna har sammanförts till en gemensam sektion vilket har krävt utökade foajé och utställningsytor samt nya mötesplatser för studenter och lärare. Genom om- och tillbyggnaden har en ny foajézon, parallell med byggnadens huvudkommunikationsstråk, skapats. Härifrån nås reception, hörsalar, sökterminaler, servering, butik. En generös trappa med sittgradänger bildar ett socialt nav i den utbyggda entréhallen, stora taklanterniner ger rikligt med dagsljus. På entréhallens tak anordnas en terrass som erbjuder vistelseytor för lärare och studenter och som samtidigt fungerar som utrymningsväg. En befintlig ljusgård glasas över och erbjuder nya ytor för servering och läsplatser.

 

zanderska_huset_ombyggnad_bild_duo_trapp_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_bild_entre_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_bild_resturang_cafe_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_bild_trappa_duo_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_bild_trappa_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_plan_oversikt_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_plan_varg_arkitekter

 

zanderska_huset_ombyggnad_trappa_sektion_varg_arkitekter