Sollentuna sim- och sporthall

VAD: Om- och tillbyggnad, sim- och sporthall
VAR: Edsviken, Sollentuna
NÄR: 2009, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Sollentuna Kommun

Sollentuna sim- och sporthall har genomgått en om- och tillbyggnad med inriktning på upplevelse- och familjebad, motion, rehabilitering och rekreation. Ombyggnaden har skett med målet att återställa och förstärka den ursprungliga byggnadens kvaliteter. Det invändiga centralstråket har öppnats och anslutits till en ny entré i öster. Karaktären av offentlig byggnad har stärkts och byggnaden har gjorts lättorienterad. Det nya gymmet i tre våningar utgör den nya anläggningens högsta del. Exteriört utgör tillbyggnaden en homogen volym klädd med blanka plåtkassetter som ansluter till husets ursprungliga karaktäristiska takskärm.

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_foto_insida_varg_arkitekter

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_foto2_fasad_varg_arkitekter

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_foto2_insida_varg_arkitekter

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_foto3_fasad_varg_arkitekter

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_foto4_fasad_varg_arkitekter_Combo

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_plan2_varg_arkitekter

 

Sollentuna_Simhall_stockholm_sitplan_varg_arkitekter