Heba Huvudkontor

VAD: Ombyggnation och inredning
VAR: Södermalm, Stockholm
NÄR: 2021 - 2022
KUND: Heba Fastighets AB

Hebas kontor består av två huvuddelar: en extern del med huvudentré, lounge och konferensrum samt en intern del med kontorslandskap och mindre mötesrum. Delarna kopplas samman via trappor till nedervåningen, där kök och andra personalutrymmen finns. Helhetskonceptet för kontoret utgår ifrån en känsla av kraftfullhet och tyngd med hållbara, naturliga och gedigna material. Färgsättning, detaljer och möbler skapar olika karaktärer och stämningar.

Pelare och fönsterkarmar har slipats ner för att synliggöra materialen betong och trä. Genom att använda akustikputs direkt mot bjälklaget maximeras rumshöjden och takinstallationerna lyfts fram, samtidigt som akustiken i rummet bibehålls. Mötesrummen fungerar som fristående rum och skärmar av det annars öppna landskapet. Alla fönsterpartier till mötes- och samtalsrum har en bröstning för att skapa en mer omsluten rumslighet.

Foto: Andy Liffner