Castellum Stockholm

VAD: Ombyggnation och inredning
VAR: Kv. Klassföreståndaren, Norra Bantorget, Stockholm
NÄR: 2020
KUND: Castellum

Den tidigare slutna kontorslokalen har öppnats upp och den bärande strukturen har lyfts fram genom att synliggöra balkar och fackverk. Ett tunt nät i sträckmetall ligger som en hinna under alla installationer i tak samtidigt som den generösa rumshöjden och konstruktionen synliggörs. Arbetsplatser har placerats längs med fasaderna, mot tågspåret och innergården för att ge dem maximalt med ljus. Mötesrummen har fått en central plats i det öppna kontorslandskapet. De fungerar som fristående rum och skärmar av det annars öppna landskapet. Alla fönsterpartier till mötes- och samtalsrum har en bröstningshöjd för att skapa en mer omsluten rumslighet. Väggarna har infällda golvsocklar för ett skarpare och enhetligare uttryck. Den externa och interna delen av kontoret skiljer sig åt, med träpaneler och askparkett i den externa och målade ytor och textila mattor i olika strukturer i den interna. Material som återfinns är ask, kork och textiler. Alla möbler, specialsnickerier och textiler har återanvänts från beställarens tidigare kontor.

Foto: Andy Liffner