ÅRSTAHUSEN

VAD: Bostadsutveckling
VAR: Packrummet, Årstaberg
NÄR: 2015 - 2020
KUND: Ikano Bostad AB

Industriområdet invid Årstabergs pendeltågsstation är under omdaning. Här växer det nya området Årstahusen fram med bostäder, service samt förskolor och skola. I den första etappen ligger kvarteret Mötesplatsen. Tre 16 våningar höga punkthus ligger på en gemensam sockel i souterräng, med entréer och lokaler ut mot den nya gatan, som länkar Årstaberg till Årstabron och Södermalm.

Placeringen invid tågspåren ger byggnaderna specifika förutsättningar. De bullerutsatta fasaderna mot tågspåren gestaltas lekfullt men med en robusthet som skydd mellan de boende innanför och tågen som passerar utanför. En storslagen utsikt i kombination med smarta planlösningar gör bostäderna osedvanligt tilltalande.

Fasaderna mot bostadsgården öppnar sig mot en skogspark. Här finns generösa balkonger med möjlighet till både storslagen utsikt och egen odling. Minst två cyklar per lägenhet ryms inom kvarteret, vilket ger fina möjligheter för cykelpendling. Bilparkering förläggs i sockeln under den gemensamma gården.