Parkkvarteret

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Barkarbystaden, Järfälla
När: 2016 - pågående
KUND: Skanska Projektutveckling Hyresbostäder

Kvarteret ligger precis intill Veddestabron som byggs mellan Barkarbystaden och Veddesta. 220 hyreslägenheter i varierande storlekar med kommersiella lokaler i markplan fyller kvarteret.

Volymutformningen är framtagen för att skapa goda ljusförhållanden och generösa utblickar. Kvarteret ansluter till nya Veddestabron i nordväst. I övriga väderstreck ligger kvarteret fritt mot natur och parker. Två öppningar i kvarteret förlänger utblickarna från gårdssidorna och kopplar gården direkt till de omkringliggande grönska.

Parkkvarteret gestaltas som fyra huvudvolymer. Genom olika våningshöjder och fasadmaterial särskiljs volymerna för att uppfattas som fyra individer. Övergripande används tidlösa material i naturliga toner. Två av volymerna gestaltas med ramverk i betong, en volym i tegel och en volym i puts. Mot gården finns ett större inslag av trä utmed loftgångarna för att ge ett varmt och inbjudande uttryck.