KVARTERET HJULMAKAREN

VAD: Bostäder, nybyggnation, stadsutveckling
VAR: Rissne, Sundbyberg
NÄR: 2014 - 2019
KUND: Einar Mattsson

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod.

Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala.

Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sig upp mot den angränsande skogsdungen. I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.