Kvarteret Opalen

VAD: Hyresrätter och LSS-boende
VAR: Täby Park
NÄR: 2016 - 2020
KUND: Skanska Hyresbostäder

Vid Boulevarden – huvudgatan i nya stadsdelen Täby Park ligger Kvarteret Opalen. Varg Arkitekter har ritat 142 lägenheterna för Skanska Hyresbostäder. Kvarteret har utformats med hänsyn till de fyra sidornas skilda karaktärer. Mot boulevarden ges kvarteret en robust front med publika sockelvåningar, kvartersgatorna får en lägre byggnadshöjd och bearbetade portiker mot gården. En sammanhållen gestaltning av sockelvåningen binder ihop kvarteret. Mycket omsorg har lagts vid detaljutformningen, för att skapa omhändertagna stadsrum och en trivsam boendemiljö. Kvarteret innehåller även ett LSS-boende.