Årstafältet

VAD: Bostäder, LSS-boende
VAR: Årstafältet, Stockholm
NÄR: 2019-pågående
KUND: AB Stockholmshem

Projektet är ett samarbete med Reflex Arkitekter AB inom etapp 4 för utvecklingen av den nya stadsdelen Årstafältet i södra Stockholm.

Kvarteret är en sluten struktur med varierade våningshöjder i 5 till 10 våningar samt en lägre del för LSS-boende mot söder och grönstråket Parkbryggan. I öster och väster möter bostäderna gatan med upphöjda uteplatser och murar i varierande höjder som bidrar med sittplatser och grönska. En portik bryter av fasaden mot den östra lokalgatan och blir en gemensam entré och mötesplats för boende i kvarteret. Projektets högdelar, i 7 respektive 10 våningar, markerar kvarterets hörn mot sydöst samt nordväst och har en genomgående gestaltning i tegel.

Temat för material och kulör är återhållen variation genom en färgskala som tar avstamp i beigea och krämfärgade kulörer. Fasaderna har omväxlande ytor av puts och tegel, med accentfärger på balkongräcken och fönsterkarmar.