SÖDRA VÄRTAN, KAJEN

VAD: Bostäder och lokaler
VAR: Södra Värtan
NÄR: 2016
KUND: Veidekke, parallellt uppdrag

Ledorden för fasaderna mot gatorna är stadsmässighet och variation, förslaget har ett grid som spänner över tre olika volymer; kajhuset, hörnhuset och gathuset. Förslaget visar ett ”tema med variation”, ett grid av ljus stenliknande betong som kompletteras med tegel. Hörnhuset har en mural del som markerar byggnadens hörn, gathuset ett grid i relief som innehåller små grunda balkonger. Taket och gårdsfasaden föreslås innehålla riklig grönska som ett komplement till stenstaden.

Ett stringent och mångsidigt förslag som med enkla medel skapar en varierad stadsbild och goda boendekvaliteter.

 

 

 

 

 

 

TYPPLAN KAJHUSET

 

TYPPLAN HÖRNHUSET

 

TYPPLAN GATHUSET