SKARPNÄCKS ENTRÉ

VAD: Vinst i markanvisningtävling, Bostäder
VAR: Gamla Tyresövägen, Skarpnäck, Stockholm
NÄR: 2017 - pågående
KUND: Skanska Nya Hem

Bild ovan: Jägnefält Milton

Som en del av förtätningen av söderort ska Gamla Tyresövägen bebyggas. Tomten har en mängd förutsättningar att förhålla till, stadsdelen Skarpnäck, parkmiljön och den nya bebyggelsen längst med Gamla Tyresövägen. Förslaget möter dessa förutsättningar med en varierad struktur av tre hustyper.

Gathusen definierar tomten och stärker gatorna. Parkhuset inordnar sig i parkstråket med sin låga skala och träbalkonger. Punkthuset markerar det nya torget och blir en fond i slutet av parkstråket.