TORGKVARTERET I LINKÖPING

VAD: Bostäder, stadsutveckling, kontor
VAR: Linköping
NÄR: 2014-2017
KUND: Stångåstaden AB och Sankt Kors Fastighets AB

Vi har ritat tre hus i Torgkvarteret i Vallastaden, Linköping. Projektet har gjorts i samarbete med DinellJohansson, som ritat kvarterets övriga tre hus. Torgkvarteret består av en blandning mellan kontor, bostäder och studentbostäder som stod färdigt till Bomässan 2017. Utformningen av byggnaderna har sin utgångspunkt i tydliga, enkla volymer med repetitiva öppningar där distinkta materialmöten och fönsterdetaljer ger byggnaderna subtila karaktärsdrag. Variationen inom kvarteret finns huvudsakligen mellan de olika fastigheterna. Samtliga byggnader öppnar sig mot söder där balkongerna bildar ett tydligt gestaltningsgrepp.

Fotograf: Willhelm Rejnus

 

Gestaltningen av bostadshuset i söder har tagit fasta på kontrasten mellan det ”lilla huset” och de strama linjerna samt de hårda materialen. Det är en hybrid mellan något industriellt och något mer småskaligt. I samma anda skapar den utvändiga trappan på västfasaden ett oväntat möte mellan privat och publikt. Byggnadens skepnad förändras runt huset. Mot gatan har huset stora glaspartier och generösa balkonger, och mot innergården minskar skalan på fönstren och det grå fiskbensmönstret blir det framträdande ytskiktet.

 

 

 

För det kombinerade kontors- och bostadshuset i väster har vi låtit ett spel med de olika programmen och skalorna återspeglas i gestaltningen. Utgångspunkten har varit att låta bostäder och kontor spela på lika villkor. Med liknande entrésituation, balkonger och fasad som funktions och- gestaltningsmässig konsekvens. De två fastigheterna hänger samman och bildar en gemensamt gestaltad “teg” där de olika programmen är avläsbara. Byggnaden har en beklädnad av släta gröna fibercementskivor med fönster och partier i samma ton som skapar en stringent helhet.

 

 

 

I studentbostäderna synliggörs vardagslivet kring entréportiken och vitaliserar både gaturum och gård. Dess läge antyder att många av de boende i kvarteret kommer röra sig genom entréportiken för att nå sina respektive entréer. Det är här kvarterets mest sociala punkt är. Huset är täckt av ett grå fjällpanel av fibercement och har en rejäl sockel av betong.