BOSTÄDER I UPPSALA MED GÅRDEN SOM HJÄRTA

VAD: Bostäder, Stadsutveckling
VAR: Norra Rosendal, Uppsala
NÄR: 2014
KUND: Skanska Hyresbostäder

Tävlingsförslaget  visar ett halvt bostadskvarter i stadsutvecklingsområdet Rosendal strax söder om centrala Uppsala. Gården är kvarterets hjärta, ett grönskande uterum med flera kopplingar till gatan. Bostäderna har sina entréer och uteplatser mot gården i söder. Gårdsbalkongerna innehåller plats för vistelse såväl som kommunikation och skapar trygghet, engagemang i närmiljön och kontakt mellan de boende. Parkering sker på gården, delvis inskjuten under den västra byggnadsvolymen. Detta ger en flexibiletet inför en framtid med mindre bilkörande, eftersom man inte har byggt fast sig i en permanent parkeringslösning. Tävlingen gjordes i samarbete med DinellJohansson och Nivå landskapsarkitektur.

 

 

Rosendal_Uppsala_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

Rosendal_Uppsala_Gatuplan_Varg_Arkitekter

 

Rosendal_Uppsala_Sektion_Gård_Varg_Arkitekter

 

Rosendal_Uppsala_Typplan_Varg_Arkitekter

 

Rosendal_Uppsala_Perspektiv_Gata_Varg_Arkitekter