Pulkabacken

VAD: Bostäder, jämförelseförfarande
VAR: Farsta Strand
NÄR: 2019
KUND: Maxera Bostad

Projektet ligger i slänten mellan Ullerudsbacken och Farsta strandskolan och gör en varsam förtätning av området. Två suterrängvåningar tar upp släntens höjdskillnad och låga trävolymer stärker upp gatan. De två husen ges olika karaktär genom  att vändas åt olika håll, med generösa entrébalkonger åt antingen kvällssolen eller Magelungen.