KV. TRIANGELN

VAD: Bostäder
VAR: Solna
NÄR: 2017 - pågående
KUND: Stena Fastigheter

Kvarteret Triangeln är beläget på en naturskön plats med stor komplexitet. Tomten ligger i Nationalstadsparken och är i dagsläget bebyggd med ett parkeringsdäck i tre våningar. Den omfattas delvis av strandskydd, gränsar till motorväg och har en tunnelbanedragning under mark.
Kvarteret utgörs av två huskroppar kring en upphöjd gård på garagesockel. Våningshöjderna trappar ner mot Ålkistan och Bockholmen och följer på så sätt den naturliga terrängen. De flackt sluttande taken bidrar till att ge en siluett som samspelar med de angränsade byggnadernas taklandskap.