KV. TRIANGELN

VAD: Bostäder
VAR: Solna
NÄR: 2017 - pågående
KUND: Stena Fastigheter

Kv. Triangeln är beläget på en naturskön plats med stor komplexitet. Tomten ligger i Nationalstadsparken och är i dagsläget bebyggd med ett parkeringsdäck i tre våningar. Den omfattas delvis av strandskydd, gränsar till motorväg och har en tunnelbanedragning under mark.
Den större byggnaden bildar en stadig skärm med storskaligt motiv mot motorvägssidan, där den upplevs från stora avstånd eller i hög hastighet, och behov av bullerskydd finns. För att minimera påverkan på vyn i det öppna landskapet och spegla skalan i angränsande bebyggelse segmenteras den långa volymen av indrag med kontrasterande beklädnad där gårdssidans lättare och mer småskaliga karaktär släpps igenom, och trappas gradvis ner i höjd.
En mindre, monolitisk byggnad på gården bryter tydligt av från den större huskroppen, knyter an till grannkvarteret men tittar även från motorvägen fram som ett litet komplement till kvarterskompositionen.
Som bas finns ett garage som bildar sockel till bostadsvolymerna och den upphöjda gården. Gestaltningen syftar till att respektfullt möta platsen, förhöja upplevelsen av strandpromenaden samt verka trygghetsskapande för omgivningen.