TRÄKVARTER I STRÄNGNÄS

VAD: Bostäder, skissuppdrag
VAR: Strängnäs
NÄR: 2019
KUND: Heba Fastighets AB

Längs Kilenvägen bildar ett kvarter byggt i massivträ en ny entré till Strängnäs. Byggnadsvolymerna bildar en gemensam grön gård som länkas samman med grönområden norr och söder om tomten. Bostäder med uteplatser i markplan mot gatan bidrar till den småskaliga karaktär som kännetecknar det gamla Strängnäs.