Oldmästaren

VAD: Flerbostadshus
VAR: Nockebyhov
NÄR: 2020 - pågående
KUND: Familjebostäder

Längs med Gubbskärsvägen, bredvid ett karaktäristiskt 1950-talsområde placerar sig kv. Oldmästaren i 4–5 våningar med hyresrätter och LLS-boende. Tre byggnader följer Gubbskärsvägens lätta böjning med ett fjärde, utfört med gaveln vinkelrätt mot gathusen vilket skapar en avskild gård för boende och en liten platsbildning mot vägen. Huskropparna är förskjutna för att skapa smala gavlar, likt omkringliggande 50-talsbebyggelse, och är klädda i puts och stående träpanel. Den varierande våningshöjden och en lägre taklist anpassar sig också mot omgivningen och takets utformning alluderar till en befintlig panncentral vars rundade plåttak står ut i områdets försiktiga 2-våningsbebyggelse. Genom att kvarteret är uppdelat på fyra fristående lamellhus kan byggnadsvolymerna följsamt anpassas till Gubbskärsvägens terräng och svaga sluttning och på så sätt inordna sig i stadslandskapet.  

Detaljplan framtagen av Witte Sundell.