Riksby

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Riksby, Bromma
NÄR: 2020 - pågående
KUND: Maxera Bostad AB

Kvarteret tillvaratar på olika sätt Brommas lugn och egenart. Generös grönska på gården och som förgårdsmark mot de intilliggande gatorna skapar kontinuitet med det omkringliggande landskapet.

Kvarteret består av två L-formade byggnadskroppar med olika karaktär och materialkoncept vilket ger en naturlig variation till kvarteret. Mot Huvudgatan och Odlingsgränd är det en tegelfasad och mot Frögatan och Skördegränd en träfasad med generösa balkonger mot gatan.

Variation skapas också genom volymhanteringen med olika byggnadshöjder och förskjutningar av fasadliv. Denna rytmisering av fasaden förstärks av nyansskillnader i tegel samt fönstertyper. Volymhanteringen med lägre bebyggelse i söder medger fler utblickar mot intilliggande naturmark och solen.

Sockelvåningar och takavslut markeras på olika sätt med avvikande material, ytbearbetning och annan detaljering. Kvarteret får en lugn tydlig gestaltning som samtidigt känns bearbetad och omhändertagen.