WÄTTINGETRAPPAN

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Farmarstigen, Wättinge
NÄR: 2017
KUND: HSB, markanvisningstävling

Platsens egenskaper med sin skiftande topografi har inspirerat till byggnadernas trappande karaktär. Byggnadskropparna består av terrasserande volymer som bryter ner byggnadsmiljön och ger en småskalighet åt kvarteret. Tre huskroppar markerar hörnen på den triangulära fastigheten. På så sätt stärks kvarteret och dess gårdsrum utan att tappa öppenheten som ger sol, ljus och utblickar. Naturmiljön på platsen har inspirerat materialvalen. Socklar av granit växer upp och markerar entréer, putsade fasader i ockrafärgade kulörer och inslag av trä återspeglar den omkringliggande naturen.