SÖDRA VÄRTAN, PARKEN

VAD: Bostäder och lokaler
VAR: Södra Värtan
NÄR: 2016
KUND: Ca Fastigheter, parallellt uppdrag

Kvarteret mot Södra Värtans nya stadspark gestaltas som tre likadana volymer och ett avvikande hörnhus, vilka speglar den trapphusvisa indelningen. De tre volymernas fasader gestaltas som repetitiva  rutnät inom vilka fönster och balkonger integreras. De utgör enheter som är nära besläktade men med en mindre variation i exempelvis material och balkongbearbetning. Sammantaget bildar kvarteret en lugn och formell fond till parken.