Infill i Gubbängen

VAD: Flerbostadshus
VAR: Gubbängen, Stockholm
NÄR: Färdigställt 2016
KUND: Heba Fastighets AB

Heba bygger två nya bostadshus i centrala Gubbängen, mellan befintliga bostäder och Engelska skolan. Byggnaderna infogas i den karaktäristiska strukturen där lameller i terräng bildar öppna gårdsrum. I likhet med omgivande funkisbebyggelse har husen balkonger i söderläge och sadeltak som ger gavlarna spänst. Tydligt markerade entréer och bearbetade uterum aktiverar gatan mot skolan. Färgsättningen inspireras av de ljusa putsade bostadshusen i området och skolans jordröda tegel.

Fotograf Åke E:son Lindman, Varg Arkitekter