Tegnérs Torn

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Sabbatsberg, Stockholm
NÄR: 2017 - 2020
KUND: Svenska Bostäder

Den varierade omgivningen vid Barnhusbrons fäste kompletteras med en karaktärsfull, tydlig husvolym som samtidigt inordnar sig i det omgivande stadslandskapet.  Det branta taket med takkupor i två våningar relaterar till Tegnérgatans lägre skala och det gröna skiffret på både fasad och tak ger en sammanhållen volym.

Tegnérs Torn var finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2020.

Foto: Andy Liffner