Elddonet

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Täby Park, Täby
När: 2020 - 2023
KUND: Einar Mattsson

Kvarteret Elddonet har ett fritt läge mellan två parker i de södra delarna av framväxande Täby Park. Byggnadsvolymerna är fördelade på tre huskroppar, Parkhuset, Gatuhuset och Radhusen. Park- och Gatuhusen har en sammanhållen hushöjd med genomgående fem våningar. Mot Stadsparken i väst ligger radhusen med en lägre skala i tre våningar.

Mellan huskropparna bryter tre gatt upp kvarteret och möjliggör kopplingar mot Stadsparken, Grannskapsparken och Stadsgatan. Gatten ger också händelser i gaturummet och grönskan från gården blir synligt för förbipasserande. Lägenheterna i bottenvåningen har en extra hög takhöjd och uteplatser åt gård och/eller gata. På takvåningen skapas unika lägenheter med karaktärsfulla takkupor och franska balkonger.

Mot de olika gaturummen gestaltas byggnaderna med olika fasadmaterial i en återhållen material- och kulörpalett. Bostadsentréerna är omsorgsfullt utformade med släta omfattningar i tegelmuren och träpartier av ek.