Vinkelhuset

VAD: Bostäder, Stadsutveckling
VAR: Lilla Essingen, Stockholm
NÄR: 2022 - pågående
KUND: Patriam

Vinkelhuset (Gasolköket 1) ligger i Primusområdet på Lilla Essingen i Stockholms nordvästra del. En ö mitt i staden som länge präglats av industri men successivt under decennier utvecklat mer bostäder och definieras idag som ”stenstadens krans” i sin stadsbyggnadskaraktär. Området Primus ska sätta nya samtida årsringar och fastigheten Vinkelhuset är en komponent i detta stadsbygge.

Projektet består av fjorton lägenheter och två lokaler. Kvarteret är hästskoformat med en innergård som riktar sig mot vattnet. Fasadernas dominerande material är ljust tegel vilket rimmar väl med omgivande planerad bebyggelse och den befintliga färgskalan på Lilla Essingens smalhus. Fasaderna har i grunden en rationell och enkel fönstersättning där fönster fungerar väl med rummen innanför men också skapar ordning och spänning i fasaderna. För att hålla samman den något uppbrutna volymen och för att skapa skuggverkan som minskar synligheten av fasadelementens skavar, sveper ett horisontellt band av en utskjutande betongfris och vertikalt stående tegel runt hela byggnaden.  

Läs mer om projektet hos Patriam.