Kv. Menyn

VAD: Flerbostadshus, nybyggnation
VAR: Silverdal, Sollentuna
NÄR: 2017 - 2020
KUND: Skanska Nya Hem

Silverdal består till merparten av radhus i två till tre våningar med inslag av större volymer i servicebyggnader såsom äldreomsorg och skola. Torget omgärdas av en högre flerbostadsbebyggelse. Kv. Menyn ansluter till flera av dessa typologier.

Kv. Menyn består av fyra stycken lamellhus i en trevåningsskala samlade kring den gemensamma innergården. Den översta vångingen är delvis indragen och bryts av med frontespiser vilket berikar taksiluetten och gestaltningen. Fasadernas murala tvåvåningssocklar är av betong med en väl bearbetad relief. Betongen står i kontrast mot mjukare material som trä, vilket förekommer kring entréer, trapphus, indragna våningar och räcken. Den rostbruna kulören på fönster, plåtarbeten och räcken går i ton med tallarnas stammar som omgärdar kvarterat och harmoniserra med träribborna på fasaden.

Foto: Andy Liffner