Brofästet 1

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, bostäder, stadsutveckling
VAR: Brofästet, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
NÄR: 2014 - 2019
KUND: Einar Mattsson

Vi har ritat tre byggnader i ett kvarter vid Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Gathuset med den vitpigmenterade betongfasaden ligger utmed huvudgatan Bobergsgatan i området och har en tydlig front med en stringent gestaltning som balanseras väl mot gasverksområdets tegelbyggnader. Den förhöjda entrévåningen mot gatan är beklädd med natursten och markerar entréer och lokaler. De två gårdshusen med sadeltak är lika i sin planform men varierar i höjd, riktning och kulör vilket ger en dynamik till gårdsgatan. Fasaderna är klädda med ingjuten klinker i en blågrå och kopparröd kulör. Fönster, balkongräcken och tak har samma kulör som klinkerplattorna vilket ger ett monokromt uttryck.

Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med högt satta miljömål som avspeglas i projektet. De enkla volymerna gör husen energieffektiva och tillsammans med välisolerat klimatskal, solpaneler på tak och smarta tekniska system uppnås kraven för Miljöbyggnad guld.

Foto: Andy Liffner (ej första och sista)