Östberga Norra

VAD: Bostäder, Lokaler
VAR: Östberga, Stockholm
NÄR: 2018-pågående
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

Kvarteret är en del i den nya årsring som kopplar samman det pågående storskaliga stadsbyggnadsprojektet kring Årstafältet med det befintliga tidstypiska 1960-talsområdet Östbergahöjden. Strukturen utgörs av sammanbyggda huskroppar som följer den kuperade terrängen med gradvis trappning från 5 till 9 våningar. Mot Åbyvägen och industriområdet agerar högre byggnader bullerskydd, längs Östbergabackarna får kvarteret en mer småskalig karaktär.

Gestaltningen är tydlig och sammanhållen, med en för kvarteret genomgående robust sockelvåning som möter gatan med generösa glaspartier, upphöjda uteplatser och grönskande förgårdsmark omgärdad av sittbara murar. Släta fasader i ljusa jordfärger och kulörta fönsterkarmar knyter an till den befintliga bebyggelsens ton samtidigt som den tillför en mer samtida karaktär. Volymerna med platta, markerade tak är besläktade med den omgivande arkitekturen, men här inordnad i en mer sluten kvartersstruktur. Sammankopplande länkbyggnader och en subtil variation i textur och nyans förstärker huvudvolymerna.