Magelungens Strand

VAD: Bostäder, nybyggnad
VAR: Farsta, Stockholm
NÄR: 2018
KUND: Maxera Bostad AB

Magelungens strand ska bli länken mellan Fagersjö och Farsta. I mötet med gatorna finns en innehållsrik och bearbetad sockel där sockelvåningarnas program avtecknar sig mot fasad. Byggnaderna får en tvåsidig karaktär med en stadsmässig gedigen front mot det urbana stråket och en mjukare gestaltning mot det gröna stråket intill Magelungen.