Un(b)lock

VAD: Hedersomnämnande i inbjuden tävling, bostäder
VAR: Kv Grimman, Södermalm, Stockholm
NÄR: 2007, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Stockholmshem

 

Förslaget tilldelades hedersomnämnande vid inbjuden formgivningstävling i kvarteret Grimman på Södermalm. Juryns motivering lyder: “För ett förslag som med innovation och avsteg från slentrian redovisar tydliga och starka idéer där innanmätet är väl löst och avspeglar sig i byggnadens exteriör. Fasaderna i återvunnen aluminium är intressanta och ger energi i stadsrummet. Bostäderna har ett grundkoncept och tema som känns nutida och intressant.” Mottot UN(B)LOCK  vill tydliggöra förslagets ambition att komplettera och öppna stadens kvartersstruktur med informella stråk och en ny typ av halvoffentliga rum.

 

 

unblock_grimman_sodermalm_stockholm_bostader_illustration_gatuvy_hörn_varg_arkitekter

 

unblock_grimman_sodermalm_stockholm_bostader_illustration_gatuvy_varg_arkitekter

 

unblock_grimman_sodermalm_stockholm_bostader_illustration_gårdsvy_hörn_varg_arkitekter

 

unblock_grimman_sodermalm_stockholm_bostader_illustration_kvartersplan_varg_arkitekter

 

 

 

 

unblock_grimman_södermalm_stockholm_bostader_gårdsplan_varg_arkitekter

 

 

unblock_grimman_södermalm_stockholm_bostader_gårdsvy_portik_varg_arkitekter

 

unblock_grimman_södermalm_stockholm_bostader_plan_varg_arkitekter