Nougaten

VAD: Trygghetsboende, förskola och hyreslägenheter
VAR: Munktellstaden, Eskilstuna
NÄR: 2022 - pågående
KUND: Kfast

I Munktellstaden i Eskilstuna har vi på uppdrag av Kfast ritat ett kombinerat trygghetsboende och förskola. Kvarteret är ett av de största kvarteren att utvecklas i den nya stadsdelen. Inom ett gestaltningsprogram framtaget av kommunen har vi utformat en egen tolkning och tillägg till de äldre industribyggnaderna. Alla fasader består av rött tegel med några få, väl valda fönstertyper. Balkongerna har grupperats runt entréer och delar upp fasaderna. Fogen varieras på tre sätt för att ge en uppdelning i höjdled; en utsmetad fog, en slät fog, samt högst upp en kratsad fog. Hela innergården används av förskolan, medan trygghetsboendet har en gemensam takterrass en våning upp.