Öppna Landskap

VAD: Äldreboende, Markanvisningstävling
VAR: Pilhamn, Värmdö
NÄR: 2020
KUND: HEBA Fastighets AB

Äldreboendet är utformat för att ge både boende, personal och besökare en trivsam miljö med möjligheter till aktivitet och sinnliga upplevelser. Byggnaden ges en rumslig organisation anpassad efter väderstreck, utblickar, boendekvalitéer, effektiv drift och en god arbetsmiljö. Tydliga byggnadsvolymer länkas samman av ett centralt gemensamt karaktärsfullt rum, husets hjärta.

Byggnaden adderar till Pilhamns kulturmiljö, och berättelsen om platsen ges ett nytt kapitel. Volym och fasader är inspirerade av äldre ekonomibyggnader med sina rena former och klassiska tvåvåningsmotiv. Den öppna planformen ger vidsträckta utblickar för de boende och volymer som ligger fritt, i det öppna landskapet.

Tävlingen gjordes tillsammans med Urbio