Älvsjö studenthus

VAD: Studentlägenheter - ombyggnad och nybyggnad
VAR: Älvsjö
NÄR: 2014
KUND: Aktiebolaget Sjöbotten 1

2014-2017 byggdes en av kontorsbyggnaderna om till ett bostadshus med 186 studentlägenheter. Två nya byggnader med sammanlagt 93 studentlägenheter bildar tillsammans med ombyggnadsdelen Älvsjö studenthus, med totalt 279 studentlägenheter. Befintlig bollhall har bevarats och byggts om till en modern gymanläggning som integrerats i studentanläggningen. På entréplan finns en samlande studentlobby, på plan två finns studierum och tvättstuga. De nya studentlägenheterna nås via loftgångar vända mot innergården. Längs loftgångarna har fasaderna en träfasad för en varmare känsla. Taket på bollhallen beläggs med sedum. I gynnsamt sydvästligt läge tillskapas en ny bostadsgård. De nya studentlägenheterna har en fransk balkong – vilket ger extra boendekvalitet och en levande fasad. Parkeringen framför studentanläggningen har uppgraderats till ett torg. Fasaden mot torget utförs i borstad aluminium för att ansluta till befintligt fasadmaterial och skapa ett enhetligt kvarter

Fotograf Åke E:son Lindman