HÄGGVIKS HÖGHUS

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Södra Häggvik
NÄR: 2016 - pågående
KUND: ALM Equity

Södra Häggvik står inför en stor omvandling från industri- och externhandelsområde till en tät och blandad stadsdel. ALM Equity utvecklar området närmast Häggvikavfarten med bostäder, kontor och hotell. Varg har fått i uppdrag att rita ett kvarter med tre höga hus på 23 våningar.
Volymerna bryts upp i högdelar, kvartershöjd och sockel. Högdelarna, som påverkar omgivningen i lång utsträckning, utformas som livfulla volymer med starka kontraster och växlande balkongsättning. Husen i kvartershöjd, som upplevs på nära håll, utformas som mörka och lugna volymer med längsgående balkonger och stor omsorg i detaljerna. I sockelvåningen som breder ut sig mellan husen, planeras för butiker, café, restaurang samt en stor förskola. Den viktiga gångvägen från kollektivtrafiken in till området skär igenom sockelvåningen och blir en del av det lokala torget.

 

häggvik_städet_bostäder_situationsplan_Varg_Arkitekter

 

 

häggvik_städet_bostäder_axo_Varg_Arkitekter

 

 

häggvik_städet_bostäder_gatuvyer_Varg_Arkitekter_nv

 

 

häggvik_städet_bostäder_fasad_Varg_Arkitekter

 

 

häggvik_städet_bostäder_entre_Varg_Arkitekter

 

häggvik_städet_bostäder_perspektiv_Varg_Arkitekter_v2