Balkonghusen

VAD: Vidare arbete efter parallellt uppdrag, flerbostadshus
VAR: Norra Djurgårdsstaden, Ropsten, Stockholm
NÄR: 2017
KUND: HEBA Fastighets AB i samarbete med Stockholms Stadsbyggnadskontor

Förslaget visar ett gathus och ett gårdshus med längsgående balkonger ovan gedigna sockelvåningar. Taken utformas med växthus och odlingslotter respektive en gemensam uteplats. Detta ger byggnader som präglas av generösa grönskande uterum som annonserar områdets miljöprofil och ansluter till den intilliggande Nationalstadsparken. Socklar i natursten och betong ger husen tyngd som matchar de befintliga tegelbyggnaderna i området, ritade av Ferdinand Boberg. Balkongfronterna kläs i plåt med olika perforering och gräng för ett lättare uttryck.

Foto: Andy Liffner