Älvsjö studenthus – Kv.Sjöbotten

VAD: Studentlägenheter - ombyggnad och nybyggnad
VAR: Älvsjö
NÄR: 2014
KUND: Aktiebolaget Sjöbotten 1

I kv. Sjöbotten finns idag både kontorslokaler och kommersiella lokaler. I detta förslag  byggs befintliga kontorslokaler i hus C om till studentbostäder. I nästa etapp planeras även Hus F byggas om till studentbostäder. Kvarteret kompletteras med två nya byggnadskroppar, Hus D1 och D3, som spänner mellan hus F och hus C och sluter kvarteret. Även de nya byggnaderna innehåller studentlägenheter. Totalt ger detta 367 studentlägenheter. Delar av befintligt hus D rives, men bollhall bevaras och integreras i studentanläggningen.

På entréplan i hus D1 tillskapas ny huvudentré till studentlobby respektive bollhall via två portiker. De nya studentlägenheterna nås via loftgångar vända mot innergården. De nya lägenheterna, som planeras byggas av moduler, har en fransk balkong – vilket ger extra boendekvalitet och en levande fasad. Parkeringen framför studentanläggningen uppgraderas till ett torg. Fasaden mot torget föreslås utföras i borstad aluminium för att ansluta till befintligt fasadmaterial och skapa ett enhetligt kvarter. Mot innergården föreslås en träfasad för en varmare insida längs loftgångarna. Taket på bollhallen beläggs med sedum. I gynnsamt sydvästligt läge tillskapas en nybostadsgård.

Fotograf Åke E:son Lindman

 

 

 

 

 

9271 008

 

 

9271 003