Stad i Park, Park i stad

VAD: Vinst i markanvisningstävling - bostäder, stadsutveckling
VAR: Täby park
NÄR: 2016 - 2018
KUND: HSB

Täby galopp ska omvandlas till Täby park; en ny stadsdel med 6000 bostäder. Tillsammans med HSB har vi vunnit en markanvisningstävling för ett kvarter i det nya bostadsområdet. Vi samarbetar med Arkitema och Wästbygg som utvecklar andra halvan av kvarteret.
Kvarteret omges av olika offentliga rum; den stora boulevarden, de lugna kvartersgatorna och Gröna slingan, ett parkstråk som löper genom området. Skala och gestaltning påverkas av sin kontext och ger ett varierat kvarter. Hörnhuset mot torget och boulevarden gestaltas med ett ramverk i tegel med avvikande fyllningar i tegel i relief, vilket tillsammans med de indragna balkongerna ger en levande, bearbetad fasad. Volymen mot boulevarden ges ett samlat stramt uttryck med längsgående balkonger och generösa fönsterpartier.
Mot kvartersgatan ges kvarteret en småskalig utformning med volymer som varierar mellan 3 och 5 våningar. Bostadsentréer, förgårdsmark och uteplatser mot gatan ger en intim karaktär. Murala räcken i tegel binder samman byggnadsvolymerna till en varierad helhet.

 

2_Täby-park_diagram_Varg-arkitekter

 

 

3_Täby-park_Situationsplan_Varg-arkitekter

 

 

 

4_Täby-park_fasad-huvudgatan_Varg-arkitekter

 

 

5_Täby-park_fasadutsnitt_högt-hus_Varg-arkitekter

 

 

6_Täby-park_fasad-kvartersgata_Varg-arkitekter

 

 

7_Täby-park_fasadutsnitt_radhus_Varg-arkitekter