CAMPUS NÄCKROSEN

VAD: Stadsutveckling, Verksamheter, Parallellt uppdrag
VAR: Göteborg
NÄR: 2015
KUND: Akademiska Hus

Campus Näckrosen är tänkt att bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Göteborgs universitet ska samlokalisera hela Konstnärliga fakulteten (HDK, Akademin Valand, HSM) med Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket som redan finns i området. Syftet är också att öppna sig mer mot göteborgarna och olika aktörer i området.

Campus Näckrosen sammanlänkar de omgivande stadskaraktärerna och stärker stadsväven. De slutna befintliga byggnaderna vänds ut och in och verksamheternas insida synliggörs utåt.

 

 

De föreslagna byggnaderna förhåller sig till fyra radiella stråk som väver samman staden med parken. De lägre byggnadsdelarna möter parkens skala med entréer, caféer och andra publika program. I de lägre delarna sammanlänkas programmen som intensivast – entréer, verkstäder, studios, informationspunkter, lärcentrum, arena. Tillbakadraget från parken placeras de högre byggnadsvolymerna, synliga i det större stadsrummet kring Korsvägen.

 

 

Näckrosparken ligger dold strax bakom Göta-platsen, uppe på höjden från det stora stadsrummet kring Korsvägen med Svenska mässan, Liseberg och Världskulturmuseet på rad. Parken domineras av tegelbyggnader från olika tider, fritt placerade i parken.

 

En indragen midjevåning skiljer de lägre delarna mot de högre generella planen. Här kan olika konfigurationer av slutna rum och öppna ytor realiseras. Det är en enkel grundstruktur, ett pelarsystem baserat kring 4,8 x 4,8m, som medger olika typer av användande – nu och över tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

De stora nivåskillnaderna som dominerar platsen tas tillvara och omvandlas till rumsliga kvaliteter. Att samlokalisera de olika fakulteterna ger möjlighet att skapa en programmix som skapar hållbara och långsiktiga mötesplatser, allt från torg mellan byggnaderna till studentkök som skapar möten mellan studenterna.