BROFÄSTET 2

VAD: Bostäder, Stadsutveckling
VAR: Brofästet, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
NÄR: 2014
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

Projektet startade med ett parallellt uppdrag efter en plan som varit ute på samråd med vårdboende som program.

En första bearbetning frigör kvarterets huskroppar till mindre individer som anpassas i volym och typologi efter sina olika förutsättningar. Detta i sig ger en naturlig variation och småskalighet till kvarteret – till livet i husen och på gatan.

Två länkar mellan husen utgör samlingspunkter med gemensamma funktioner och entréer till gården, lokaler och bostäder.

Gestaltningen hålls samman av ett mer eller mindre synligt ramverk som tar sitt avstamp i en sammanhållen sockelvåning och återspeglar de effektiva planerna. Små avsteg från ramverket ger den variation och lekfullhet som behövs. Den råa paletten av gedigna, robusta material återspeglar den industriella karaktär som området har. Materialen varierar och växlar mellan husen på ett elegant och återhållet sätt, med stor omsorg i detaljer.

Foto: Andy Liffner