Landscraper på Lilla Essingen

VAD: Flerbostadshus, skärmbyggnad
VAR: Primusområdet, Lilla Essingen, Stockholm
NÄR: 2014 - pågående
KUND: Svenska Bostäder

Skärmbyggnaden är ett 110 meter långt bostadshus som avgränsar Primusområdet från Essingeleden och utgör ett skydd för punkthusen i parken. Den skapar säkra och tysta vistelseytor på den grönskande nordvästra delen av Lilla Essingen. Fasaden består av prefabricerade betongelement som bildar ett storskaligt rutmönster av ljusgrå tegelklädda delar respektive ljusa infärgade betongytor med varierande relief. Bearbetade plåtar kring fönstren ger en variation i fasadens yta och balkonger utförs varierande med pinnräcken och tätare räcken. Sockeln utförs i ett mörkt tegel som ger tyngd och taktilitet, i den nedersta våningen inryms bland annat en butikslokal.

 

 

 

 

Lilla_Essingen_Stockholm_Bostäder_Perspektiv_Varg_Arkitekter

 

 

 

Lilla_Essingen_Stockholm_Bostäder_Site_Plan_Varg_Arkitekter