Lilla Essingen Landscraper

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Primusområdet, Lilla Essingen, Stockholm
NÄR: 2008 - pågående
KUND: Svenska Bostäder

Projektet ligger längs med Essingeleden som en skyddande barriär mot bakomliggande bostadsbebyggelse och parkmiljöer. Grundvolymen är strikt uppdelad i moduler av ljus betong som vardera innehåller ett centrerat fönster. Mot Essingeleden gestaltas den indragna fasaden i sockelvåningarna och upp längs med trapphusen med en grov yta i tegel som fångar skuggor och kontrasterar mot den släta betongen. Särskild vikt läggs vid bostadsentréer som med avvikande materialsättning och stora glaspartier sticker ut från den i övrigt systematiska fönstersättningen.

Huset består av fyra trapphus och ca 120 hyresbostäder. Större lägenheter har generösa och genomgående vardagsrum och kök, enkelsida mindre lägenheter ligger mot gårdssidan. Samtliga bostäder har generösa balkonger i västerläge med utsikt mot vattnet.

 

 

 

 

 

 

 

Lilla_Essingen_Stockholm_Bostäder_Site_Plan_Varg_Arkitekter