TÄBY CENTRUMS ORIGO

VAD: Bostäder, Stadsutveckling
VAR: Täby
NÄR: 2015
KUND: Skanska Nya Hem


På uppdrag av Skanska Nya Hem har vi ritat Brf. Origo, bestående av 68 lägenheter som blir en del av den kvartersstruktur som nu byggs vid Täby Centrum.

Gestaltningen har inspirerats av klassiska stadspalats med en robust karaktär där ett framträdande element är sockeln, utförd i så kallad grafisk betong. Sockelns mönsterverkan skänker fasaden en detaljering och bearbetat intryck. Sockelns gestaltning och de indragna entréerna bidrar till en rik gatumiljö. Mönstret från sockeln återfinns även i balkongernas perforerade fronter.

Huvudentréerna och trapphusen går i en ockragul färgskala och ger huset en omhändertagen och tydlig karaktär.

Takvåningen är delvis indragen från fasadliv och genom detta skapas privata, bullerskyddade terrasser samtidigt som den varierade siluetten ger den strama volymen en lekfullhet.

Försäljningsmaterial för Brf. Origo från Skanska Nya Hem finns att läsa här.

 

Brf_Origo_Täby_Centrum_Mönster_Varg_Arkitekter Brf_Origo_Täby_Centrum_Mönster_Princip_Perforering_Varg_Arkitekter Brf_Origo_Täby_Centrum_Mönster_Balkongräcken_Varg_Arkitekter
Brf_Origo_Täby_Centrum_Fasader_Varg_Arkitekter
Brf_Origo_Täby_Centrum_Perspektiv_Entré_Varg_Arkitekter

 

Brf_Origo_Täby_Centrum_Perspektiv_Portik_Varg_Arkitekter

 

 

 

Brf_Origo_Täby_Centrum_Utsnitt_Fasad_Varg_Arkitekter

 

 

 

Brf_Origo_Täby_Centrum_Provelement_Varg_Arkitekter

 

 

 

Brf_Origo_Täby_Centrum_Foto_Bygget_Varg_Arkitekter