TORGKVARTER I LINKÖPING

VAD: Bostäder, Stadsutveckling
VAR: Linköping
NÄR: 2015
KUND: Stångåstaden

Vi har ritat fyra hus i Torgkvartet i Vallastaden, Linköping. Kvarteret består av en blandning av kontor, bostäder och studentbostäder och är tänkt att stå färdigt till bomässan 2017.

Utformningen av byggnaderna har sin utgångspunkt i tydliga, enkla volymer med repetitiva öppningar där distinkta materialmöten och fönsterdetaljer ger byggnaderna subtila karaktärsdrag. Variationen inom kvarteret finns huvudsakligen mellan de olika fastigheterna. Samtliga byggnader öppnar sig mot söder där balkongerna bildar ett tydligt gestaltningsgrepp.

 

 

 

Linköping_Västra_-Valla_Koncept_AXO_Varg_Arkitekter

 

I studentbostäderna synliggörs vardagslivet kring entréportiken och vitaliserar både gaturum och gård. Dess läge antyder att många av de boende i kvarteret kommer röra sig genom entréportiken för att nå sina respektive entréer. Det är här kvarterets mest sociala punkt är. Huset är täckt av ett grå fjällpanel av fibercement och har en rejäl sockel av betong.

För det kombinerade kontors- och bostadshuset i väster har ett låtit ett spel med de olika programmen och skalorna återspeglas i gestaltningen. Utgångspunkten har varit att låta bostäder och kontor spela på lika villkor. Med liknande entrésituation, balkonger och fasad som funktions och- gestaltningsmässig konsekvens. De två fastigheterna hänger alltså samman och bildar en gemensamt gestaltad “teg” där de olika programmen är avläsbara. Byggnaden har en beklädad av släta fibercementskivor i en grön ton och fönster och partier som i en snarlik nyans som skapar en stringent helhet.

 

Linköping_Västra_Valla_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

Linköping_Västra_Valla_Perspektiv_Hus4_Varg_Arkitekter

 

Linköping_Västra_Valla_Fasadutsnitt_Hus4_Varg_Arkitekter

 

Linköping_Västra_Valla_Perspektiv_Hus7_Varg_Arkitekter

 

 

 

Gestaltningen av bostadshuset i söder har tagit fasta på kontrasten mellan det ”lilla huset” och de strama linjerna samt de hårda materialen. Det är en hybrid mellan något industriellt och något mer småskaligt. I samma anda skapar den utvändiga trappan på västfasaden ett oväntat möte mellan privat och publikt. Byggnadens skepnad förändras runt huset. Mot gatan har huset en stram stålkonstruktion som ramar in balkongerna och stora glaspartier, och mot innergården minskar skalan på fönstren och det grå fasadfjället blir den framträdande ytskiktet.

 

Linköping_Västra_Valla_Fasadutsnitt_Hus7_Varg_Arkitekter Linköping_Västra_Valla_Fasadutsnitt_Hus7a_Varg_Arkitekter Linköping_Västra_Valla_Fasadutsnitt_Hus2_Varg_Arkitekter

 

 

 

Linköping_Västra_Valla_Perspektiv_Kvarteret_Varg_Arkitekter

 

 

Vallastaden_Linkoping_Stadsutveckling_byggbild_varg_arkitekter