Gladan

VAD: Flerbostadshus
VAR: Kv Gladan, Stadshagen, Stockholm
NÄR: Färdigställt 2016
KUND: Einar Mattsson

I korsningen Warfvinges väg och Kjellgrensgatan ersätter två bostadshus de tidigare kontorsbyggnaderna. De nya husen knyts samman av en gemensam sockel som befäster gaturummet. Ovanpå sockeln, som innehåller lokaler, bostadskomplement och en förskola, ligger bostadsgårdar och förskolegård i direkt anslutning till parken. Punkthusen som står på sockeln relaterar till övriga byggnader längs Warfvinges väg. Byggnadernas gestaltning präglas av längsgående balkonger vars fronter består av glas och mässing tillsammans med gavlarnas ljusa betongrelief.

Fotograf Åke E:son Lindman

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Visualisering_Foto_Åke_Eson_Varg_Arkitekter

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Situationsplan_Varg_Arkitekter

 

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Foto_Åke_Eson_Exteriör_2_Varg_Arkitekter

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Foto_Åke_Eson_Exteriör_1_Varg_Arkitekter

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Foto_Åke_Eson_Inetriör_1_Varg_Arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Foto_Åke_Eson_Inetriör_2_Varg_Arkitekter

 

 

Gladan_Stockholm_Kungsholmen_Bostäder_Foto_Åke_Eson_Exteriör_3_Varg_Arkitekter