ÄLVSJÖSTADEN – 06.2016

Första spadtaget i Älvsjöstaden sätts av den nya generationen älvsjöbor. Sedan ett parallellt uppdrag 2011 har vi arbetat med strukturplanen och samordnat underlag för detaljplanerna Kabelverket DP1 och Sandaletten DP2. Vi har också ritat detaljplaneunderlag/programhandling för Sandaletten, kvarter 2 samt Entrékvarteret. Just nu arbetar vidare med det senare som är i byggstartsskede.