ÅRSTAHUSEN – 06.2016

Varg tar just nu fram bygghandlingar för Årstahusens första etapp, Hus A i Kv Mötesplatsen.