Beviljat bygglov – 05.2017

I norra Rinkeby däckas en del av E18 över för att koppla samman Rinkeby med Järvafältet. I och med överdäckningen förlängs Rinkebystråket och kopplingen mellan Rinkeby och Kista. Varg arbetar med utformningen av det östra parkeringshuset för ALM och ByggVesta.