Bland träden i Vidsjötun – 10.2022

I Brunn på Ingarö hjälper vi Ro Properties att ta fram en ny detaljplan för ett hållbart boende bland hällmark och tallskog.