Bordsvägen uppmärksammas – 04.2023

Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad uppmärksammar Bordsvägen som ett gott exempel på förtätning. Projektet utvecklar vi tillsammans med Wallenstam AB. Se inlägget här.